پرداخت غرامت تاخیر پرواز طبق قوانین جدید کانادا

دولت فدرال کانادا قوانین جدیدی را در رابطه ایرلاین ها تصویب کرده که از حقوق مسافران حمایت می کند. فاز اول این قوانین از 15 جولای و فاز دوم از 15 دسامبر اجرایی خواهند شد.

طبق قوانین فاز اول، اگر پرواز به دلیل فروش بیش از ظرفیت بلیط تاخیر داشته باشد، برای تاخیر تا 6 ساعت 900 دلار و برای تاخیر 9 ساعت و بیشتر مبلغ 2400 دلار غرامت به صورت نقدی به مسافر پرداخت خواهد شد. اگر چمدان و بار مسافر گم شود یا با تاخیر تحویل شود، تا 2100 دلار برای هر چمدان به مسافر غرامت پرداخت خواهد شد.

در فاز دوم اجرای این قانون اگر پرواز به هر دلیلی بیش از 9 ساعت تاخیر داشته باشد، ایرلاین های بزرگ 1000 دلار و ایرلاین های کوچک 500 دلار به مسافر غرامت پرداخت خواهند کرد.

 

منبع: blogto