کاهش میزان دریافت وام مورگج در کانادا

داده ها نشان می دهد که کاهش معاملات مسکن کانادا روی بازار وام مسکن هم تاثیر گذاشته و باعث کاهش میزان دریافت مورگج شده است.

در سه ماهه آخر سال 2018 میزان مورگج های دریافتی حدود 58 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. تعداد افرادی هم که در سه ماه آخر سال 2018 وام مورگج دریافت کرده اند نسبت به سال قبل بسیار کمتر شده است.

طبق آمار، میانگین مبلغ مورگج دریافتی حدود 269 هزار دلار بوده است. به نظر شما دلیل کاهش معاملات مسکن در کانادا چیست؟

 

منبع: betterdwelling