تاخیر در خدمات streetcar تورنتو به دلیل انفجار مبدل برق

صبح امروز (پنج شنبه 23 می) بر اثر وقوع انفجار در یک مبدل برق در بخش شرقی تورنتو، برق هزاران نفر قطع شده است.

خدمات streetcar نیز در ساعات اوج شلوغی صبح امروز به دلیل قطعی برق با مشکل مواجه شده و با تاخیر انجام می شود.

شرکت Toronto Hydro اعلام کرده که زمان وصل شدن برق هنوز مشخص نیست. نیروها در حال برطرف کردن مشکل هستند.

منبع: globalnews