آشنایی با بهترین Bar کانادا در تورنتو

اگر خاطرتان باشد دیروز مطلبی منتشر کردیم که فهرستی از پنجاه Bar برتر کانادا را معرفی می کرد. برای دومین سال متوالی، بهترین بار کانادا در تورنتو قرار دارد و نامش Bar Raval است.

محیط داخلی عجیب، نوشیدنی های متنوع و غذاهای خوشمزه این بار باعث شهرت آن شده است.

اگر این دفعه گذرتان به خیابان College و Palmerston در تورنتو افتاد، حتماً در بهترین بار کانادا خودتان را یک نوشیدنی مهمان کنید و به این فکر کنید: چه شد که از این نقطه جهان سر درآوردید؟

منبع: dailyhive