امکان دستگیری و دیپورت دانشجویان خارجی کانادا به علت کار زیاد

ساندهو دانشجوی هندی است که اواخر سال 2017 هنگام رانندگی با کامیون در تورنتو دستگیر شده و علت دستگیری او کار بیش از حد مجاز بوده است.

در حال حاضر، طبق قوانین کانادا، دانشجویان خارجی مجازند تا 20 ساعت بیرون از محیط دانشگاه کار کنند. طبق گفته ساندهو هزینه های زندگی در تورنتو و مخارج دانشگاه به حدی بوده که او مجبور شده بیش از ساعات مجاز کار کند. با این شرایط امکان دیپورت ساندهو به هند وجود دارد.

هم اکنون دانشجویان زیادی در تورنتو هستند که بیش از ساعات مجاز کار می کنند. اکثریت افراد معتقدند قوانین کانادا در این زمینه باید تغییر کند و دانشجویان بتوانند برای تامین هزینه های زندگی ساعت بیشتری کار کنند. دولت کانادا معتقد است فعالیت اصلی افراد با مجوز مهاجرت تحصیلی، باید تحصیل باشد و در صورت نیاز به کار باید مجوز مهاجرت شغلی دریافت کنند.

 

منبع:‌ globalnews