ایجاد 47 هزار شغل جدید در آنتاریو در ماه آپریل

طبق آمارها، در ماه آپریل بیش از 106 هزار فرصت شغلی در کانادا ایجاد شده که یک رکورد محسوب می شود.

سهم آنتاریو از این فرصت های شغلی 47 هزار مورد است. از این میان 10 هزار شغل در آنتاریو به صورت تمام وقت و 37 هزار مورد پاره وقت بوده اند.

کارشناسان معتقدند این تعداد شغل به دلیل سرمایه گذاری کسب و کارها در آنتاریو ایجاد شده و در نهایت به رشد اقتصادی منتهی می شود.

 

منبع: ontario.ca