افزایش حداکثر سرعت در بزرگراه های آنتاریو

از 16 سپتامبر در سه بخش از بزرگراه های سری 400 تورنتو حداکثر سرعت به 110 کیلومتر بر ساعت افزایش خواهد یافت.

این طرح آزمایشی در بزرگراه 402 حدفاصل London و Sarnia، بزرگ راه Queen Elizabeth Way حدفاصل St. Catharines و همیلتون و بزرگراه 417 حدفاصل اتاوا شرقی و مرز کبک اجرا خواهد شد.

مدت زمان اجرای طرح آزمایشی دو سال خواهد بود. قرار است یک بزرگ راه دیگر از بخش شمالی آنتاریو به این سه مورد اضافه شود که هنوز اعلام نشده است.

 

منبع: cp24