سرقت جوکر از رستوران های تورنتو

اخیرا فردی که چهره اش را شبیه شخصیت معروف جوکر کرده، از رستوران ها و مکان های عمومی تورنتو سرقت می کند.

فیلم این شخص در حال سرقت از رستوران Wafels & More ثبت شده. گفته می شود این شخص از مکان های مختلفی در خیابان Bloor West سرقت کرده است.

پس از انتشار فیلم این شخص، کاربران فضای مجازی شهر تورنتو را به گاتهام تشبیه کردند و منتظر بتمن هستند تا وارد عمل شود!

 

منبع:‌ blogto