10 مکان تورنتو که می توانید از شکوفه های گیلاس بازدید کنید

این روزها بهترین زمان بازدید از شکوفه های گیلاس تورنتو فرا رسیده است. مشهورترین مکان برای بازدید شکوفه های گیلاس High Park تورنتو است.

اما اگر حوصله شلوغی High Park را ندارید، مکان های دیگری نیز در تورنتو هست که می توانید از زیبایی این پدیده بازدیده کرده و عکاسی کنید.

لیست ده مورد از مکان های بازدید شکوفه های گیلاس تورنتو به شرح زیر است:

1- Trinity Bellwoods Park
2- John P. Robarts Research Library
3- University of Toronto Scarborough Campus
4- Toronto Island Park
5- Birkdale Ravine
6- Broadacres Park
7- Japanese Canadian Cultural Centre
8- Woodbine Park
9- Centennial Park
10- York University

منبع: narcity