شش مدرسه تورنتو جزو بهترین مدارس آنتاریو

طبق رده بندی موسسه Fraser شش مدرسه مقطع ابتدایی تورنتو در میان بهترین مدارس آنتاریو قرار دارند. بیش از 3000 مدرسه در آنتاریو در این تحقیق بررسی شده اند.

این رده بندی بر اساس 9 شاخص آکادمیک و با استفاده از نتایج آزمون های سالانه EQAO در مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیات تدوین شده است.

با استفاده از این رده بندی می توان به راحتی مدارس موفق را شناسایی کرد. لیست 20 مدرسه برتر به شرح زیر است:

– Al-Risala Academy (Mississauga)
– Avondale Alternative (Toronto)
– Havergal (Toronto)
– IQRA Islamic (Mississauga)
– Islamic Foundation (Ajax)
– Islamic Institute of Toronto (Toronto)
– Islamic School of Cambridge (Cambridge)
– Khalsa Community (Brampton)
– Khalsa School Malton (Mississauga)
– Laggan (Dalkeith)
– Northmount (Toronto)
– Safa & Marwa (Mississauga)
– Sathya Sai (Toronto)
– St Justin Martyr (Unionville)
– St Mildred’s-Lightbourn (Oakville)
– St Sebastian (Toronto)
– Islamic School of Hamilton (Hamilton)
– Silver Stream (Richmond Hill)
– Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)
– St Benedict (Unionville)

برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید.

 

منبع: globalnews