بهترین و بدترین مک دونالد تورنتو

اگر تا به حال در رستوران های مک دونالد تورنتو غذا خورده باشید متوجه خواهید شد که کیفیت و خدمات این رستوران ها با یکدیگر تفاوت دارد.

یک سایت در تورنتو در حرکتی جالب توجه، شعبه های مختلف مک دونالد را بر اساس نظرات کاربران دسته بندی کرده است.

شاید این دسته بندی کاملا دقیق نباشد اما بررسی آن خالی از لطف نیست. اگر خوردن غذا در رستوران های مک دونالد تورنتو را تجربه کرده اید، تجربه خود را کامنت بگذارید.

بهترین مک دونالدهای تورنتو:

– St. Clair station
– Bloor across from the ROM
– Dufferin and Dupont
– Union Station
– Grange

بدترین مک دونالدهای تورنتو:

– Broadview and Danforth
– King and Bathurst
– King and Dufferin
– Queen and Spadina
– Roncesvalles

منبع: blogto