بازدید رایگان از موزه های تورنتو با ارئه کارت کتابخانه

آیا می دانستید ماه می به عنوان ماه موزه نام گذاری شده؟ به همین مناسبت می توانید با ارائه کارت کتابخانه از موزه های تاریخی تورنتو به صورت رایگان بازدید کنید.

بازدید رایگان از این موزه ها در روزهای سه شنبه تا پنج شنبه هر هفته مقدور است. لیست موزه هایی که با ارائه کارت کتابخانه می توانید بازدید رایگان داشته باشید به شرح زیر است:

1. Colborne Lodge in High Park
2. Fort York National Historic Site
3. Gibson House Museum
4. Mackenzie House
5. Market Gallery
6. Montgomery’s Inn
7. Scarborough Museum
8. Spadina Museum: Historic House and Gardens
9. Todmorden Mills Heritage Site
منبع: dailyhive