احتمال تغییر محدودیت سرعت در بزرگراه های آنتاریو

وزیر حمل و نقل آنتاریو از احتمال تغییر محدودیت سرعت بزرگراه ها خبر داد. او معتقد است بزرگراه های سری 400 برای محدودیت سرعت 120 کیلومتر بر ساعت ساخته شده اند. در حال حاضر محدودیت سرعت در این بزرگراه ها 100 کیلومتر بر ساعت است.

او در ادامه گفته است که این محدودیت ها در دهه 70 میلادی و زمانی که بحران انرژی وجود داشت اعمال شد. سرعت پایین تر باعث می شد مصرف سوخت نیز پایین باشد.

وزیر حمل و نقل معتقد است الان وضعیت تغییر کرده و می توان محدودیت سرعت بزرگراه ها را تغییر داد. قرار است دولت هفته آتی این مسئله را بررسی کند.

 

منبع: globalnews