انتخاب اسکناس ده دلاری جدید کانادا به عنوان بهترین اسکناس دنیا

انجمن بین المللی اسکناس های بانکی (IBNS) اسکناس 10 دلاری جدید کانادا را به عنوان بهترین اسکناس سال 2018 انتخاب کرد.

انجمن IBNS از طراحی این اسکناس و همچنین از ویژگی های پیشرفته به کار رفته در آن تقدیر کرده است.

روی این اسکناس تصویر ویولا دزموند به عنوان یکی از نمادهای حقوق بشر حک شده است.

 

منبع: blogto