کمبود نیروی متخصص در کانادا و طرح دولت برای جذب افراد با اقامت دائمی

کمبود نیروی متخصص در حوزه تکنولوژی در استان آنتاریو، چالشی بزرگ برای شرکت های این حوزه شده است.

حالا دولت به این موضوع وارد شده و در بودجه 2019 طرحی برای تغییر برنامه نامزدی مهاجرت آنتاریو ارائه کرده است.

این بودجه اختصاصی به منظور کمک به بخش تکنولوژی آنتاریو برای جذب کارمندان ماهر تخصیص داده شده است. هنوز جزییات بیشتری از این طرح اعلام نشده، ولی احتمالا به افراد زیادی از این طریق اقامت دائم ارائه خواهد شد.

 

منبع:‌ cbc