سایت Airbnb یکی از دلایل التهاب بازار اجاره مسکن تورنتو

تحقیقات اخیر نشان می دهد اجاره کوتاه مدت واحدهای مسکونی از طریق سایت هایی همچون Airbnb وضعیت اجاره مسکن تورنتو را وخیم تر کرده است. اجاره ملک از طریق Airbnb به صورت کوتاه مدت بوده و سود زیادی برای صاحب خانه دارد. میزان درآمد صاحب خانه از این طریق گاهی اوقات تا دو برابر حالت عادی می رسد.

نتیجه این است که هزاران واحد مسکونی اجاره ای اکنون محل اقامت توریست ها شده و امکان اجاره آن ها توسط اهالی تورنتو وجود ندارد. این موضوع باعث تورم قیمت ها شده، زیرا رقابت برای خانه های باقی مانده بیشتر شده است.

هنوز قانون خاصی در رابطه با اجاره کوتاه مدت ملک در تورنتو وجود ندارد، اما برخی از مدیران ساختمان اجاره کاندو به صورت کوتاه مدت را ممنوع کرده اند. ونکوور اولین شهر بزرگ کانادا است که قوانینی در این زمینه تصویب کرده. برای مثال واحدی که به طور کوتاه مدت اجاره داده می شود حتما باید محل اقامت اصلی میزبان باشد.

 

منبع: thestar