هشدار پلیس تورنتو در رابطه با تاکسی های اینترنتی مثل اوبر

یک زن 34 ساله شنبه صبح در تورنتو تاکسی اوبر درخواست کرده، سپس خودرویی نزدیک او شده و خود را به عنوان راننده اوبر معرفی کرده.

راننده خودرو پس از سوار کردن این زن به او تعرض کرده. چندین مورد حادثه مشابه همین در تورنتو گزارش شده و پلیس در این باره هشدار داده است.

پلیس از مردم خواسته حتما قبل از سوار شدن پلاک، مدل و راننده خودرو را با اطلاعات اپلیکیشن تطبیق دهند.

 

منبع: ctvnews