خدمات دندانپزشکی رایگان برای سالمندان آنتاریو

دولت آنتاریو تصمیم دارد به سالمندانی که درآمد پایینی دارند خدمات دندان پزشکی رایگان ارائه کند. این برنامه از اواخر تابستان اجرا خواهد شد.

در این برنامه سالمندانِ تنها با درآمد سالیانه کمتر از 19 هزار دلار و زوج های سالمند با درآمد سالیانه کمتر از 32 هزار دلار خدمات رایگان دندانپزشکی دریافت خواهند کرد.

 

منبع:‌ cbc