مشاهده چندین قلاده Coyote در خیابان های تورنتو

اخیرا چندین قلاده Coyote در خیابان های تورنتو رویت شده که مشاهده آن ها از نزدیک جالب و هیجان انگیز است. اما نکته مهم تقابل این حیوان با سگ های خانگی است.

این روزها اگر همراه سگ خود به پیاده روی می روید بیشتر احتیاط کنید و سعی کنید در صورت رویت این حیوانات، به آن ها نزدیک نشوید.

چندین مورد گزارش شده که این حیوانات به سگ ها حمله کرده و باعث ایجاد مشکلاتی شده اند.

منبع: narcity