آیا حاضرید 2 میلیون دلار برای سکونت در حیاط پشتی فردی دیگر بپردازید؟

در شهر شلوغ و گران تورنتو خانه هایی با اصطلاح coach house جدیدا محبوب شده اند. این خانه ها در واقع خانه های مستقلی هستند که در پشت ملک شخص دیگری قرار دارند.

یکی از مزیت های این نوع خانه ها دنج و خصوصی بودن آن است و حریم شخصی در آن ها بهتر رعایت می شود. این روزها اکثر واحدهای ساختمانی دارای پنجره های متعدد هستند که رو به خیابان است و تقریبا فضای خصوصی چندانی برای افراد باقی نمی ماند.

خانه ای که در تصویر مشاهده می کنید نمونه یک coach house است که در لیست فروش قرار گرفته و 1.9 میلیون دلار قیمت دارد. آیا شما حاضر به خرید این نوع خانه ها هستید؟

 

منبع: thestar