طرح حمایتی دولت آنتاریو از والدین برای نگه داری کودکان

هزینه های بالای نگه داری از کودکان در آنتاریو یکی از دغدغه های والدین شاغل یا محصل است. این امر باعث شده تا دولت آنتاریو فکری به حال والدین کند و طرحی برای حمایت از آن ها ارائه دهد.

این طرح CARE نام دارد و تقریبا 300 هزار خانواده را تحت حمایت قرار می دهد. اعتبار مالیاتی CARE تا 75 درصد از هزینه های مراقبت از فرزندان را می پردازد.

والدین با استفاده از این طرح گزینه های بیشتری برای انتخاب خواهند داشت. خانواده هایی که درآمدشان زیر 150 هزار دلار است می توانند از اعتبار مالیاتی CARE استفاده کنند.

 

منبع: ontario.ca