پیشنهاد لغو ساعت تابستانی در آنتاریو

لایحه جدیدی در آنتاریو پیشنهاد شده که طبق آن اجرای ساعت تابستانی در این استان لغو می شود.

یعنی دیگر لازم نیست فصل بهار ساعت را جلو و فصل پاییز آن را عقب بکشیم. در صورت تصویب شدن این قانون، هشتم مارس 2020 آخرین باری خواهد بود که ساعت رسمی آنتاریو جلو کشیده می شود.

این قانون محافظت از نور آفتاب نام دارد و خانم Lalonde آن را پیشنهاد داده است. او معتقد است با این کار دانش آموزان و افرادی که شیفت کاری ثابت دارند ساعات بیشتری از روشنایی روز بهره مند خواهند شد.

منبع: dailyhive