افزایش قیمت بنزین در تورنتو و دیگر شهرهای کانادا

از دیروز قیمت بنزین در تورنتو و چند شهر دیگر کانادا به ازای هر لیتر حدود 5 سنت افزایش یافته است.

اما در ونکوور افزایش فصلی قیمت بنزین رکورد شکست. بنزین در ونکوور به ازای هر لیتر حدود 168 سنت عرضه می شود.

قیمت بنزین در ونکوور نه تنها در کانادا رکورد زده است، بلکه در آمریکای شمالی نیز یک رکورد محسوب می شود.

 

منبع: dailyhive