شعار جدید پلاک خودروهای آنتاریو فاش شد

مدتی است که دولت فورد تصمیم گرفته شعار حک شده روی پلاک خودروها را تغییر دهد. برخی معتقد بودند داگ فورد شعار کمپین تبلیغاتی اش یعنی Open for Business را انتخاب می کند.

اما به نظر می رسد شعار جدید به بیرون درز کرده و اتفاقا شعار خوبی هم است. به زودی عبارت A Place To Grow (مکانی برای رشد) روی پلاک خودروهای آنتاریو حک خواهد شد.

این شعار از سرود غیر رسمی آنتاریو به نام A Place to Stand (مکانی برای ایستادن) گرفته شده است. احتمالا پلاک جلوی خودروها نیز همراه با این تغییرات حذف می شود.

منبع: blogto