حذف پلاک جلوی خودروها طرح جدید دولت آنتاریو

دولت فورد به دنبال حذف پلاک جلوی خودروهای آنتاریو است. خودروهای کبک در حال حاضر پلاک جلو ندارند. این کار به منظور کاهش هزینه های دولت انجام می شود.

پلیس تورنتو با این کار مخالف است و می گوید حذف پلاک جلوی خودروها شانس شناسایی افراد مجرم را کاهش می دهد.

موافقان این طرح معتقدند این کار در هزینه ها صرفه جویی کرده و به نفع مردم خواهد بود.

 

منبع: narcity