پیشنهاد حذف Bully offer از پروسه خرید و فروش مسکن در آنتاریو

برخی از مشاوران املاک آنتاریو خواستار حذف Bully offer از پروسه خرید و فروش مسکن هستند. آن ها معتقدند این موضوع امتیاز ناعادلانه ای به برخی خریداران می دهد.

اصطلاح Bully offer به پیشنهادی گفته می شود که توسط خریدار و قبل از زمان تعیین شده فروشنده برای فروش خانه ثبت می شود. این پیشنهاد برای گریز از رقابت با دیگر خریداران و ترغیب فروشنده برای قبول معامله است.

رئیس انجمن املاک و مستغلات آنتاریو معتقد است با ممنوعیت این موضوع تمام خریداران به طور منصفانه پیشنهادشان را ارائه می کنند و فروشنده تمام پیشنهادات را با دقت بررسی کرده و تصمیم نهایی را می گیرد.

 

منبع: globalnews