اتصال دوباره تورنتو و دیترویت با خط راه آهن و سرویس قطار مستقیم

پس از نزدیک 60 سال، احتمال اتصال دوباره تورنتو و دیترویت توسط خط راه آهن شدت گرفته است.

شرکت راه آهن Amtrak درخواست خود را برای تامین بودجه از سر گیری سرویس دیترویت-تورنتو ثبت کرده است.

آخرین قطار مستقیم بین دیترویت و تورنتو در سال 1967 بوده است که سپس این سرویس در دهه 70 کنسل شد. در واقع این طرح در صورت تایید شدن، ارتقای همان سرویس تورنتو-دیترویت بوده و تا شیکاگو ادامه خواهد یافت.

 

منبع: torontostoreys