فرودگاه پیرسون تورنتو اولین فرودگاه جهان که با Uber Eats همکاری می کند

به زودی مسافران فرودگاه پیرسون تورنتو می توانند با اسفتاده از اپلیکیشن Uber Eats غذایشان را سفارش داده و در کنار گیت تحویل بگیرند.

شرکت Uber Eats یکی از زیر مجموعه های تاکسی اینترنتی اوبر است که در حوزه سفارش و تحویل غذا به صورت آنلاین فعالیت می کند.

فرودگاه پیرسون اولین فرودگاه جهان است که این طرح را به طور آزمایشی اجرا می کند. این طرح از ماه اکتبر 2019 در ترمینال 3 اجرا خواهد شد.

 

منبع: dailyhive