راه پیمایی سراسری دانش آموزان در آنتاریو

دانش آموزان آنتاریو قرار است عصر روز پنجشنبه 4 آپریل در اعتراض به سیاست های آموزشی جدید در خیابان ها راه پیمایی کنند.

تغییرات برنامه درسی سلامت جسمانی و بهداشت، ممنوعیت همراه داشتن تلفن همراه در کلاس و افزایش اندازه کلاس ها به منظور کاهش تعداد معلمان از مواردی هستند که منجر به اعتراض دانش آموزان شده است.

گروه ها و تشکل های مختلف معتقدند که کاهش بودجه های آموزشی اثرات مخربی روی سلامت و موفقیت دانش آموزان خواهد داشت.

 

منبع: globalnews