کانادا نهمین کشور شاد جهان، طبق گزارش سازمان ملل

سازمان ملل گزارش میزان شاد بودن کشورهای جهان را منتشر کرد. کانادا در میان 156 کشور، نهمین کشور شاد جهان است.

فاکتورهای مختلفی از جمله آزادی، ثروت اقتصادی، امید به زندگی، فساد سیاسی، اعتیاد و… در این گزارش بررسی شده است.

فنلاند، دانمارک و نروژ جزو شادترین کشورهای جهان هستند. . افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی و سودان جنوبی نیز در انتهای لیست قرار گرفته و دارای کمترین میزان شادی هستند.

 

منبع: blogto