توقف اجرای برنامه Drive Clean در آنتاریو

توقف اجرای برنامه Drive Clean یکی از تغییراتی است که از اول آپریل 2019 توسط دولت داگ فورد اعمال می شود.

طبق برنامه Drive Clean افراد ملزم بودند هر دو سال یکبار برای خودروی خود تست آلایندگی بگیرند.

در سپتامبر 2018 دولت فورد اعلام کرد که این برنامه منسوخ شده و صنعت خودرو استانداردهای سخت گیرانه ای در این حوزه اعمال کرده است. در سال گذشته فقط پنج درصد خودروها در این تست موفق نشدند.

 

منبع: cbc