تغییر نام ریچموند هیل از Town به City

پس از رای گیری شورای شهر نام ریچموند هیل از Town به City تغییر یافت. ریچموند هیل بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارد و سومین منطقه پر جمعیت York Region است.

اعضای شورای شهر معتقدند این کار منافع زیادی همچون جذب سرمایه و توسعه مترو برای ریچموند هیل خواهد داشت.

مناطق شهری که Town نامیده می شوند خدمات مترو ندارند در حالی که City ها دارای مترو هستند.

 

منبع: thestar