پیشنهاد نصب سیستم گرمایشی برای ایستگاه های اتوبوس تورنتو

صبح روز دوشنبه و منتظر ماندن برای اتوبوس در دمای منفی 20 درجه یکی از بدترین حس هایی است که می توان تجربه کرد.

حالا دپارتمان حمل و نقل شهر تورنتو در نظر دارد ایستگاه های اتوبوس نقاط پر تردد شهر را به سیستم های گرمایشی مجهز کند.

اگر شورای شهر با این پیشنهاد موافقت کند، ساکنین تورنتو از اول نوامبر تا 30 آوریل هر سال زمستان روی صندلی های گرم منتظر اتوبوس خواهند ماند.

 

منبع: narcity