افزایش کرایه های TTC در تورنتو از دوشنبه هفته آینده

از روز دوشنبه اول آپریل 2019 کرایه های TTC در تورنتو افزایش خواهد یافت. این افزایش به منظور جبران کسری بودجه TTC اعمال شده است.

کرایه های پرداختی توسط کارت Presto ده سنت افزایش خواهد یافت و به سه دلار و ده سنت خواهد رسید.

کرایه نقدی همان سه دلار و 25 سنت باقی خواهد ماند. بلیط روزانه نیز 50 سنت افزایش خواهد یافت و با قیمت جدید 13 دلار ارائه خواهد شد.

 

منبع: blogto