موج کاهش نرخ بهره مورگج در کانادا

نرخ بهره مورگج در کانادا طی هفته های اخیر به سرعت کاهش یافته است. دلیل کاهش این است که هزینه تامین مالی این وام ها برای بانک ها کمتر شده است.

بانک ها و مورگج دهنده ها، پولی را که به مردم وام می دهند، خودشان از بازار اوراق قرضه تامین می کنند. حالا از اواخر ۲۰۱۸ بازده بازار اوراق قرضه پنج ساله در حال سقوط است. بنابراین هزینه تامین پول برای بانک ها کم شده و به همین دلیل بهره کمتری را از وام گیرنده ها دریافت می کنند.

بهترین مشاوران وام و مورگج ایرانی تورنتو را در وب سایت هموطن پیدا کنید.

منبع: cbc