افزایش قیمت بنزین و گاز طبیعی از هفته آینده در آنتاریو

نرخ بنزین در آنتاریو از دوشنبه هفته بعد 5 سنت افزایش خواهد یافت.

این افزایش قیمت به دلیل اجرای قانون مالیات کربن از اول آوریل 2019 اعمال خواهد شد.

نرخ گاز طبیعی نیز 3.9 سنت افزایش خواهد داشت. در سال 2020 قیمت گاز طبیعی 5.9 سنت افزایش خواهد یافت.

 

منبع: narcity