ثبت رکورد بیشترین ورود مهاجر به کانادا در یک قرن گذشته

در سال 2018 بیش از 320 هزار مهاجر وارد کانادا شده اند که بیش از 70 هزار نفر در سه ماهه آخر سال وارد این کشور شده اند.

ورود این تعداد مهاجر در یک قرن گذشته بی سابقه بوده است. از آن جایی که اکثریت مهاجران در سن کار هستند، حتی ضعیف ترین شاخص های اقتصادی نیز شاهد رشد بوده اند. مهاجران کندی رشد طبیعی جمعیت را نیز جبران کرده اند.

 

منبع: nationalpost