پول های کثیف یکی از دلایل گرانی بازار مسکن تورنتو

گرانی مسکن در تورنتو عوامل مختلفی دارد، یکی از این دلایل ورود پول های کثیف به این حوزه است.

گزارش اخیر نشان می دهد که شرکت ها از سال 2008 میزان 28.4 میلیارد دلار برای خرید خانه های لوکس هزینه کرده اند. این موضوع به دلایل مختلفی علامت هشدار به شمار می رود.

اولا تعداد 1.4 میلیون شرکت بررسی شده در این پژوهش خصوصی اند، یعنی مشخص نیست خریداران واقعی خانه ها چه کسانی هستند.

دوما این شرکت ها 10.4 میلیارد دلار به شکل مورگج از وام دهندگان ثبت نشده پرداخت کرده اند که تحت نظر قوانین ضد پولشویی نیستند.

نهایتا این شرکت ها 10 میلیارد دلار نقدی پرداخت کرده اند که مشخص نیست از کجا آمده است. کارشناسان معتقدند این موضوع وضعیت بازار مسکن تورنتو را خراب تر می کند و باید برای مقابله با آن قوانینی تنظیم شود.

 

منبع: torontostoreys