تورنتو به دست مهاجران ساخته شده: نمایشگاه تاثیر مهاجران در ساخت تورنتو

نمایشگاهی در تورنتو برپا شده که زحمات مهاجران در ساخت و ساز تورنتو را نمایش می دهد.

در این نمایشگاه تلاش مهاجران در ساختن سازه هایی همچون برج CN و Toronto-Dominion Centre به نمایش گذاشته شده است.

مردم کانادا معتقدند مهاجران باعث پیشرفت کشور می شوند. در این نمایشگاه می توان گوشه ای از داستان پیشرفت شهر تورنتو را دید و شنید.

این نمایشگاه از 19 تا 31 مارس در Columbus Centre تورنتو برقرار است.

 

منبع: cbc