اوج ترافیک در تورنتو چه ساعت هایی است؟

معمولا تعیین دقیق ساعات پیک رفت و آمد در شهرهای شلوغ مثل تورنتو کار سختی ست. مردم در این شهرها همیشه در حال رفت آمد هستند.

در تورنتو بین 6:30 تا 9 صبح زمان پیک رفت آمد مردم است. اما در واقع بین 8:15 تا 9 صبح ساعات اوج شلوغی خدمات TTC اعم از مترو، اتوبوس و Streetcar است.

بعد از ظهرها ساعات پیک استفاده از خدمات TTC معمولا بین 5 تا 6 بعد از ظهر است. بزرگراه ها نیز معمولا بین 3:30 تا 4 بعد از ظهر مملو از خودرو هستند.

به نظر شما آیا می توان ساعت رفت و آمد را طوری تنظیم کرد که در شلوغی شهر گرفتار نشد؟

 

منبع: blogto