فرودگاه بیلی بیشاپ تورنتو جزو خوش منظره ترین فرودگاه های جهان

اخیرا لیست جدیدی منتشر شده که در آن فرودگاه های جهان از نظر منظره اطراف فرودگاه در هنگام فرود بررسی شده اند.

فرودگاه Billy Bishop تورنتو به عنوان یکی از خوش منظره ترین فرودگاه های جهان انتخاب شده است. این یعنی هنگام فرود می توانید شاهد یکی از زیباترین مناظر جهان باشید.

فرودگاه دانگل ایرلند، فرودگاه بارای اسکاتلند و فرودگاه نیس فرانسه رتبه اول تا سوم خوش منظره ترین فرودگاه های جهان هستند. فرودگاه بیلی بیشاپ تورنتو در رده هشتم این لیست قرار دارد.

 

منبع: narcity