برخورد وحشتناک اتوبوس TTC با خانه ای در تورنتو

بامداد صبح پنجشنبه یک دستگاه اتوبوس TTC با دو خانه در Scarborough برخورد کرد.

با این که خسارت جدی به خانه ها وارد شده، هیچکدام از ساکنین در این حادثه صدمه ندیدند و راننده اتوبوس نیز به بیمارستان منتقل شد.

ساکنین دو خانه همچنان آواره اند تا متخصصان خسارت این حادثه را برآورد کنند. علت حادثه هنوز مشخص نیست.

 

منبع: torontostoreys