کاهش نرخ بهره وام دانشجویی در بودجه 2019

بودجه دولت فدرال کانادا برای سال 2019 روز سه شنبه منتشر شد و خبرهای خوشی برای دانشجویان در راه است.

قرار است در سال 2019 نرخ بهره متغیر وام دانشجویی 2.5 درصد کاهش یابد.

کاهش 2.5 درصدی نرخ بهره به طور میانگین 2000 دلار صرفه جویی برای هر دانشجوی وام گیرنده خواهد داشت.

 

منبع: dailyhive