کاهش میزان اقساط مورگج برای خانه اولی ها در بودجه 2019

یکی از موارد مهمی که در بودجه سال 2019 توسط دولت فدرال کانادا اعلام شده، برنامه جدید دولت برای تسهیل خرید مسکن خانه اولی هاست.

طبق این برنامه میزان پولی که باید خانه اولی ها برای دریافت مورگج تضمین شده فراهم کنند کمتر خواهد شد.

دولت فدرال در طی سه سال میزان 1.25 میلیارد دلار در هزینه های مورگج افراد واجد شرایط کمک خواهد کرد. افراد واجد شرایط آنهایی هستند که برای اولین بار قصد خرید خانه دارند و درآمدشان سالانه کمتر از 120 هزار دلار است.

 

منبع: dailyhive