شهروندان کانادایی برای سفر به برزیل نیاز به ویزا ندارند

دولت برزیل اعلام کرده است شهروندان کانادایی برای سفر به این کشور نیاز به دریافت ویزا ندارند.

این تصمیم برای افزایش توریسم در این کشور اعمال شده است. کانادا تنها کشوری نیست که از دریافت ویزا مستثنی شده است.

از این پس شهروندان کشورهای ایالات متحده و استرالیا نیز برای سفر به برزیل نیاز به دریافت ویزا ندارند.

 

منبع: narcity