درخواست بودجه 45 میلیون دلاری توسط آنتاریو برای ارائه کمک های قانونی به مهاجران

دادستان آنتاریو از دولت فدرال کانادا خواسته است که بودجه 45 میلیون دلاری برنامه «کمک های قانونی به مهاجران و پناهندگان» را تامین کند.

او در نامه اش گفته که با توجه سیاست های دولت فدرال در رابطه با افزایش پذیرش مهاجران، هزینه های ارائه خدمات به این افراد نیز افزایش یافته است.

برنامه «کمک های قانونی آنتاریو» وظیفه ارائه خدمات قانونی به افراد کم درآمد را دارد. طبق تخمین ها، امسال 45 میلیون دلار برای ارائه خدمات به مهاجران و پناهندگان لازم است که دولت فقط 16.9 میلیون دلار به این برنامه اختصاص می دهد.

 

منبع: theglobeandmail