زیباترین منظره شهر در ساختمان جدید و عجیب دانشگاه تورنتو

دانشگاه تورنتو قرار است ساختمانی 9 طبقه احداث کند که توسط بهترین معمارهای جهان طراحی شده است.

این ساختمان بخش های مختلفی خواهد داشت، اما جالب ترین بخش آن سالن اجرای موسیقی است.

در این سالن یک پنجره بزرگ جنوبی قرار دارد که افق زیبای تورنتو از آن قابل رویت است.

منبع: narcity