دولت فدرال کانادا چگونه مشکل خرید مسکن را تسهیل خواهد کرد؟

قدرت خرید خانه یکی از چالش های بزرگ زندگی در کانادا و تورنتوست. فشارها روی دولت فدرال برای حل مسئله خرید مسکن روز افزون است.

گزینه های احتمالی دولت فدرال برای حل مشکل مسکن هنوز مشخص نیست. همه منتظرند تا جزییات بودجه در 19 مارچ اعلام شود تا برنامه دولت فدرال برای تسهیل خرید مسکن مشخص شود.

احتمالا «کاهش مورگج استرس تست»، «افزایش اعتبار مالیاتی خانه اولی ها» و «افزایش مهلت بازپرداخت وام مسکن به 30 سال» از گزینه های دولت فدرال برای تسهیل خرید مسکن باشد.

 

منبع: zoocasa