کمبود نیروی کار ماهر در آنتاریو رشد شرکت ها را کند کرده است

در سه سال گذشته کمبود نیروی کار ماهر در آنتاریو باعث کاهش سرعت رشد شرکت های ساخت و ساز شده است.

یکی از دلایل کمبود نیروی کار در این حوزه، بازنشستگی افراد متولد دهه 50 و 60 میلادی است.

طبق نظر سنجی 69 درصد پیمانکاران معتقدند امسال با کمبود نیروی کار ماهر مواجه خواهند بود.

 

منبع: cbc