کاندو بالکن دار یا بدون بالکن؟

بعضی واحد های مسکونی تورنتو بالکن دارند، بعضی هم ندارند. هر کدام هم دارای طرفداران خاص خودشان هستند.

دلایلی که افراد به دنبال خانه بالکن دار هستند متفاوت است. دلایلی همچون هواخوری، نور طبیعی، سیگار، حیوانات خانگی و جای اضافی برای وسایلی مثل دوچرخه از دلایل افراد برای انتخاب بالکن است.

ولی از طرف دیگر، یک واحد بالکن دار ۴۰ هزار دلار گرانتر از واحد بدون بالکن است، در همان ساختمان.

 

منبع:‌ torontostoreys